Skip to main content
search

Odabrani predstavnici i predstavnice škole političkih studija Saveta Evrope, čiji je Fondacija BFPE za odgovorno društvo članica, tradicionalno su bili deo jedanaestog izdanja Svetskog foruma za demokratiju koji je održan od 6 do 8. novembra 2023. godine u Strazburu. Svetski forum za demokratiju je jedinstvena platforma gde donosioci političkih odluka i aktivisti mogu diskutovati o rešenjima za ključne izazove sa kojima se susreću demokratije širom sveta. Ove godine Forum je okupio više od 1200 učesnika i učesnica iz više od 80 zemalja širom sveta.


Trinaest polaznika i polaznica Godišnjeg seminara su imali priliku da učestvuju u plenarnim panelima i sesijama i da diskutuju sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama o temama koje su aktuelne u svetu.


Krovna tema ovogodišnjeg Svetskog foruma za demokratiju je Demokratija = mir? I bila je posvećena konceptu demokratije, podsticanju demokratskih inovacija i sistemskom uključivanju u cilju jačanja demokratskih društava.


Kroz interaktivne sesije tzv. labove govorilo se na različite teme kao što su demokratija i mir; umetnost dijaloga; memorijali, sećanje i učenje istorije; žene, demokratija i mir; doba globalnog protesta; međunarodna zajednica i nesigurnost demokratije; socijalna pravda i jednakost; socijalno preduzetništvo kao inovativan model; itd. Takođe, na pojedini sesijama su predstavljane i analizirane eksperimentalne inicijative i prakse koje podstiču demokratske inovacije na lokalnom nivou i njihov transfer na sistemski nivo u cilju jačanja temelja demokratskih društava. Na ovaj način Forum je doprineo daljem razvoju demokratije ka participativnijim i inkluzivnijim strukturama i institucijama.
Grupa polaznika i polaznica iz Srbije je imala mogućnost da poseti Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i razgovora o načinima funkcionisanja Suda, kao i o tužbama koje dolaze iz Srbije.


Poslednjeg dana omladinski delegati su predstavili glavne zaključke čitavog Foruma, kao i preporuke za unapređenje budućih izdanja Foruma. Takođe, tradicionalno generalni sekretar svake godine dodeljuje nagradu Saveta Evrope za inovaciju u demokratiji najpopularnijoj inicijativi Svetskog foruma za demokratiju, predstavljenih u lab-ovima. Dobitnik nagrade odlučuje se glasanjem učesnika i učesnica Foruma. Ove godine nagradu je osvojila inicijativa Živa arhiva boraca za demokratiju.


Na kraju Foruma održana je i svečana ceremonija dodele diploma za sve polaznike polaznice Škole političkih studija iz 17 zemalja. Generalna sekretarka je dodelila diplome direktorima i direktorkama škola, a izvršna direktorka Fondacije BFPE Svetlana Stefanović je primila diplome za sve polaznike i polaznice ovogodišnje škole političkih studija tj. generaciju Godišnjeg seminara.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu