Skip to main content
search

U četvrtak, 10. februara 2022. godine organizacija Peaceful Change Initiative i Fondacija BFPE organizovali su sastanak i ujedno nastavak razgovora izmedju predstavnika think-tank-ova i nevladinih organizacija sa prostora Kosova i iz Srbije održanog u novembru 2021. godine. Tema sastanka bila je Kosovo i Srbija: sagledavanje zajedničkih inicijativa.

Cilj sastanka bio je da se predstave najznačajniji događaji i kako se dijalog razvijao iz perspektive Prištine, severa Kosova i Beograda. Inicijalna ideja je bila da se razgovara o periodu između novembra 2021. i februara 2022. godine kako bi se stvari sagledale iz više različitih uglova i identifikovale ključne prepreke u odnosima. Učesnici u razgovoru predstavili su promene i konkretne događaje koji su uticali ili mogu da utiču na odnose u budućnosti.

Tokom razgovora učesnici su zaključili da je uloga civilnog društva od velikog značaja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Stoga, važno je posvetiti pažnju proaktivnom delovanju civilnog društva i definisanju njegove uloge kako bi promene u odnosima postale moguće. Učesnici sastanka su se saglasili da je važno fokusirati se na male korake i pronalaženje održivog rešenja kao i da je produktivna komunikacija osnov bilo kakvog napretka. Postignut je dogovor da se sledeci sastanak odrzi u martu 2022. godine jer je učestalost održavanja sastanka od velikog značaja za razvoj ideja i unapređenje odnosa.

Close Menu