Skip to main content
search

Pronalaženje zaposlenja, organizovanje obuka ali i popravka kuća i kupovina seoskih domaćinstava – su samo neke od aktivnosti koje bi trebalo da omoguće bolji život Romima povratnicima i interno raseljenim licima sa teritorije opštine Niška Banja.

Potpuna socijalna i ekonomska inkluzija povratnika cilj je dvogodišnjeg projekta čije se ostvarenje zasniva na već uspešno testiranom modelu saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora. Identifikacija onih kojima je pomoć najpotrebnija, bio je prvi zadatak projekta ,,Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nivou“ , u okviru koga je urađeno više od 100 socijalnih karti kako bi se napravila baza podataka Roma povratnika i interno raseljenih lica sa teritorije ove opštine i na osnovu kojih je pomoć u vidu adaptacije stambenih objekata dodeljena onima kojima je i najpotrebnija. Projekat sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja, a finansira ga Evropska unija.

Na samom početku projekta urađena je procena potrebe tržišta rada kada je identifikovano 20 kompanija zainteresovanih za zapošljavanje ove ciljne grupe. Osposobljavanje za buduća radna angažovanja korisnicima je omogućeno kroz obuke iz bezbednosti i zaštite na radu, ali i kroz održavanje obuka koje su prilagođene njihovim sposobnostima, kvalifikacijama i veštinama. Do kraja projekta predviđeno je da više od 100 zainteresovanih prodje obuke, u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima. U toku radova na stambenim objektima korisnika projekta, angažovano je 40 zainteresovanih radnika, pripadnika Romske populacije, na popravci svojih ali i kuća drugih povratnika i interno raseljenih lica. Predviđena je rekonstrukcija 27 domova, kao i kupovina 2 seoska domaćinstva za korisnike čije domove nije bilo moguće adaptirati, zbog lošeg stanja u kome su se objekti nalazili.

Još na samom početku projekta, u Niškoj Banji je otvorena lokalna kancelarija u kojoj korisnici dobijaju sve potrebne informacije, ali i besplatnu pravnu i drugu pomoć. Projektom je predviđena i izrada lokalnih akcionih planova, kojima će biti omogućen strateški pristup rešavanju problema Roma i drugih ugroženih grupa.

“Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom novou” program je koji sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja, a finansira ga Evropska unija. Partneri na projektu zajedno će raditi na razvoju i promovisanju njegovih rezultata, kao i prenosu modela i na druge opštine u Srbiji.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu