Skip to main content
search

Onlajn edukativni seminar u okviru programa „Dijalog za budućnost“ nastavljen je 22. septembra 2020. godine. Ovog utorka, polaznice su imale priliku da stiču nova znanja o konceptu roda, rodnih stereotipa, kao i o konceptu rodno osetljivog jezika.

Prvi deo ovonedeljnog seminara bio je posvećen konceptu roda i rodnih stereotipa, o čemu je govorila Kosana Beker, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost i programska direktorka udruženja građanki FemPlatz.

Na samom početku, Kosana je govorila o podeli između pola i roda i bitnim razlikama u očekivanju društva od muškaraca i žena. Istaknuto je da je koncept pola u našem društvu bio dominantan tokom čitave istorije, bez obzira na uređenje države, a da je ista situacija i danas. Nakon toga, objašnjena je razlika između stereotipa, predrasuda i diskriminacije (i njenih podvrsta), kao elemenata stavova koji su duboko ukorenjeni u našem društvu, a potom je bilo reči i o rodnim ulogama u Srbiji.

Kosana Beker završila je svoje izlaganje zaključkom da, statistički gledano, u našem društvu postoji strukturalna diskriminacija koja se sistemski reprodukuje u najvažnijim ekonomskim, političkim i kulturnim institucijama i odnosima, kao i konotacijom da se žene u Srbiji danas kotiraju niže na društvenoj lestvici nego što je to bio slučaj u socijalističkoj Jugoslaviji.

Drugi deo seminara bio je posvećen važnosti rodno osetljivog jezika za vidljivost žena. O tome je sa učesnicama pričala Maja Sedlarević, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. Ona je objasnila da upotrebom rodno osetljivog jezika demonstriramo zastupanje principa ravnopravnosti i činimo vidljivim manje zastupljeni pol, što predstavlja put izlaska iz patrijarhata. Kako je dalje navela, pozicije žena se menjaju sa promenom društvenih okolnosti, a jezik navedene promene mora da isprati.

Ako žene ne koriste rodno senzitivan jezik, one same poništavaju svoj identitet, zaključila je Maja Sedlarević.

Poslednji deo ovonedeljnog seminara, Na kafi sa… bio je posvećen razgovoru sa Svjetlanom Timotić, osnivačicom udruženja „Iz kruga – Vojvodina“. Svjetlana je podelila lično iskustvo borbe za ravnopravnost žena sa invaliditetom, koja je često zanemarena, kako u pokretu osoba sa invaliditetom, tako i u ženskom pokretu. Organizacija „Iz kruga – Vojvodina“ pod rukovodstvom Svjetlane Timotić doprinosi ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene s invaliditetom u oblastima socijalne zaštite, informisanja, obrazovanja i zaštite žena s invaliditetom od porodičnog nasilja.

Onlajn edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu