Beogradski fond za političku izuzetnost organizovao je obuku „Dress for success“ („Obuči se za uspeh“) namenjenu Romkinjama Niške Banje, sa ciljem da kroz različita predavanja, teorijske i praktične vežbe osnaži iste da postanu ekonomski nezavisne, konkurentne i ravnopravne učesnice na tržištu rada.


Obuka je trajala četiri dana a odvijala se u okviru projekta ,,Uspostavljanje stambene i fanansijske autonomije Roma povratnike i interno raseljenih lica kroz lokalnu saradnju“ a koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Učesnice su tokom četvorodnevnog treninga učile, kroz teorijske i praktične primere, o pisanju poslovne biografije i motivacionog pisma, o dobroj i lošoj komunikaciji, o kodeksu oblačenja i poslovnog ponašanja. Uz simulaciju razgovora za posao naučile su veštine o tome, kako da se budućem poslodavcu predstave na najbolji način. Na kraju obuke učesnice su kroz evaluciju svih radnih dana pokazali odlične rezultate odnosno stečeno znanje i na taj način dobile sertifikate o pohađanju iste. Takođe, sve učesnice su dobile garderobu i aksesoare koje će koristiti prilikom odlaska na intervju za posao i tokom samog radnog angažovanja.


Učesnice su tokom samih obuka bile jako interaktivne i motivisane za rad i planiranje daljih aktivnosti. Shodno njihovoj  motivisanosti za poboljšanje trenutnog položaja i statusa, potekla je i inicjativa da se iste osnaže kroz različite poslovne obuke, u skladu sa njihovim interesovanjima, i da se na kraju osnuje ženska zadruga kroz koju će moći da zajedničkim odnosno timskim radom jačaju svoje kapacitete i doprinose boljoj socio ekonomskoj stabilnosti kako njih samih tako i njihovih porodica. U skladu sa tim, odmah posle obuka korisnice su konkurisale za obuku za kozmetičare i šivače kroz program koji je trenutno aktuelan, a sprovodi Help u saradnji sa Ligom Roma.