Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost organizovao je obuku „Dress for success“ („Obuči se za uspeh“) namenjenu Romkinjama Niške Banje, sa ciljem da kroz različita predavanja, teorijske i praktične vežbe osnaži iste da postanu ekonomski nezavisne, konkurentne i ravnopravne učesnice na tržištu rada.


Obuka je trajala četiri dana a odvijala se u okviru projekta ,,Uspostavljanje stambene i fanansijske autonomije Roma povratnike i interno raseljenih lica kroz lokalnu saradnju“ a koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Učesnice su tokom četvorodnevnog treninga učile, kroz teorijske i praktične primere, o pisanju poslovne biografije i motivacionog pisma, o dobroj i lošoj komunikaciji, o kodeksu oblačenja i poslovnog ponašanja. Uz simulaciju razgovora za posao naučile su veštine o tome, kako da se budućem poslodavcu predstave na najbolji način. Na kraju obuke učesnice su kroz evaluciju svih radnih dana pokazali odlične rezultate odnosno stečeno znanje i na taj način dobile sertifikate o pohađanju iste. Takođe, sve učesnice su dobile garderobu i aksesoare koje će koristiti prilikom odlaska na intervju za posao i tokom samog radnog angažovanja.


Učesnice su tokom samih obuka bile jako interaktivne i motivisane za rad i planiranje daljih aktivnosti. Shodno njihovoj  motivisanosti za poboljšanje trenutnog položaja i statusa, potekla je i inicjativa da se iste osnaže kroz različite poslovne obuke, u skladu sa njihovim interesovanjima, i da se na kraju osnuje ženska zadruga kroz koju će moći da zajedničkim odnosno timskim radom jačaju svoje kapacitete i doprinose boljoj socio ekonomskoj stabilnosti kako njih samih tako i njihovih porodica. U skladu sa tim, odmah posle obuka korisnice su konkurisale za obuku za kozmetičare i šivače kroz program koji je trenutno aktuelan, a sprovodi Help u saradnji sa Ligom Roma.

Close Menu