Skip to main content
search

Pokrenut je novi regionalni projekat pod nazivom „Regionalna škola za mlade političke liderke i lidere u održivom razvoju“ za mlade iz Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije. Cilj projekta je promovisanje aktivnog građanstva, političke participacije i evropskih vrednosti u kontekstu održivog razvoja i borbe protiv klimatskih promena.

Ovaj projekt će biti sproveden u saradnji sa partnerskim školama političkih studija Saveta Evrope, uključujući Akademiju za politički razvoj iz Hrvatske, Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Severne Makedonije i Fondaciju BFPE za odgovorno društvo.

Prvi kick-off sastanak održan je 12. oktobra u Zagrebu, gde su predstavnici ovih škola zajedno diskutovali o najboljim praksama iz Akademije za politički razvoj, uporedili različite pristupe i dogovorili se o elementima koji će biti uključeni u budući program.

Tokom sastanka, izvršna direktorka zagrebačke škole detaljno je predstavila program godišnje škole za političke studije, koji APR sprovodi kao članica mreže Saveta Evrope, a koji je ujedno i glavni projekat organizacije.

U okviru regionalne škole za politički razvoj biće organizovana 3 seminara za mlade lidere i liderke koji će stečenim znanjem, iskustvom i praktičnim veštinama raditi na razvoju i zagovaranju zelenih javnih politika. Seminari će biti održani u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Projekat je podržan i finansiran od strane Evropske komisije.

Close Menu