Skip to main content
search

Gradska opština Zvezdara aktivno učestvuje u drugoj fazi projekta ROMACTED, koji je finansiran od strane Saveta Evrope i Evropske unije, a u Srbiji se sprovodi uz podršku Fondacije BFPE za odgovorno društvo, s fokusom na unapređenje dobrog upravljanja i pružanje podrške Romima na lokalnom nivou.

U okviru ovog projekta, dana 30. oktobra 2023. godine, uručena je oprema za dva udruženja građana iz Velikog Mokrog Luga, koja se bave inkluzijom Roma.

Udruženje „Centar za majke Aurora Mine“ je opremljeno dečijim stolovima i stolicama, edukativnim igračkama za decu i računarskom opremom. Time je Romkinjama sa decom omogućeno da provode vreme u dnevnom boravku, gde se deca čuvaju i igraju, dok majke stiču veštine odgovornog roditeljstva, brige o bebama i aktivnog zapošljavanja.

“Za nas je ovo veoma značajna podrška, jer smo stvorili prostor da se međusobno pomažemo kao mlade majke, ali i da učimo od onih koje imaju više iskustva od nas. A takođe, dobro je i za našu decu koja koriste prostor za igranje i učenje”, izjavila je korisnica usluga Centra.

Sa druge strane, Romski šahovski klub „Sloboda“ je dobio računarsku opremu, digitalne šahovske satove i uređenje  prostorija. Ovaj klub već više od 20 godina okuplja Rome koji su posvećeni šahu, pružajući deci priliku da se upuste u ovu igru, unapređujući svoje kognitivne veštine.

“Ovo je veoma značajno za nas, zato što sa novim satovima možemo da učestvujemo i u nekom višem rangu takmičenja” rekao je član šahovskog kluba.

Ova podrška je ostvarena kroz dodelu dva manja granta u okviru ROMACTED projekta na Zvezdari. Pored opreme za udruženja, inicijativa kroz drugi grant takođe podržava roditelje i decu romske nacionalnosti putem dodele školskog pribora, organizacijom radionica o odgovornom roditeljstvu, prevenciji i zdravstvenoj zaštiti, kao i pružanjem psihološke podrške za srednjoškolce romske nacionalnosti.

Close Menu