Skip to main content
search

U okviru druge faze projekta ROMACTED, koji ima za cilj promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou, a sprovodi ga Savet Evrope u saradnji sa Evropskom unijom uz podršku Fondacije BFPE za odgovorno društvo, ostvarena je značajna podrška romskoj zajednici u opštini Vrnjačka Banja.

Dana 1. novembra 2023. godine je u Vrnjačkoj banji, kao jednoj od 13 partnerskih opština I gradova u okviru ROMACTED programa, organizovana  dodela 10 trimera.  Cilj je ekonomsko osnaživanje predstavnika romske zajednice, kroz pružanje alata za rad koje im omogućava da samostalno ostvaruju prihode. Ova podrška je od suštinskog značaja za sanaciju i prevenciju posledica pandemije COVID-19, s obzirom na to da je romska populacija posebno pogođena negativnim ekonomskim efektima.

“Mi smo se dogovorili u naselju da ćemo zajednički koristiti trimere na najbolji mogući način za održavanje našeg naselja, ali i ostvarivanje prihoda.” izjavio je korisnik i jedan od dobitnika trimera.

Takođe, u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Podunavcima, koju pohađa veliki broj romske dece, kroz grant je finansirana adaptacija prostorije za dnevni boravak, koja će služiti kao mesto za druženje, interakciju i povezivanje dece iz romske i većinske zajednice.

“Veoma je značajno što će nakon sređivanja dnevnog boravka, deca imati priliku da se druže i da zajednički uče, čemu će bitno doprineti i činjenica da  je prostor  adekvatno opremljen. To će biti sjajna prilika za međusobno upoznavanje svih koji ostaju u dnevnom boravku.” izjavio je direktor škole.

Pored navedenih aktivnosti, druga faza projekta obuhvata i obezbeđivanje građevinskog materijala za adaptaciju stambenog prostora četiri romske porodice u opštini Vrnjačka Banja.

Tokom ove posete, predstavnici Saveta Evrope, Fondacije BFPE za odgovorno društvo i predstavnici opštine Vrnjačka Banja su razgovarali sa članovima romske zajednice kako bi bolje razumeli njihove potrebe i formulisali dalji razvoj planova podrške.

Close Menu