Skip to main content
search

Aktivnosti u okviru projekta Dijalog za budućnost nastavljene su 24. novembra, kada je  u Novom Sadu održana tematska regionalna diskusija Nove šanse za društvenu koheziju: zagovaranjem ka boljoj saradnji. Tematska regionalna diskusija održana je u okviru Regionalnog foruma mladih lidera. Cilj zajedničkog regionalnog programa je jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, davanje preporuka u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i međukulturalno razumevanje. Poseban fokus je stavljen na potrebe mladih i važnosti njihove uloge u kreiranju uslova za sprovođenje stabilnog procesa koji će biti usmeren na budućnost saradnje u regionu.

Tematsku regionalnu diskusiju, otvorila je Svetlana Stefanović, programska koordinatorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost predstavljanjem projekta „Dijalog za budućnost“, kao i aktivnosti koje su do sada sprovedene u Srbiji. Ukazala je na izazove čijim bi se rešavanjem doprinelo pozitivnoj transformaciji trenutnog stanja društvene kohezije u tri države u kojima se projekat sprovodi. Takođe, predstavila je rezultate prethodnih aktivnosti na projektu, kao i preporuke koje su dobijene u okviru istih.

U nastavku interaktivni razgovor podsticao je Nebojša Radić, konsultant na programima za zagovaranje i bivši direktor za medije Instituta za otvoreno drustvo u Njujorku. Tokom sat vremena predstavljen je koncept zagovaranja, kao i njegovi principi, modaliteti i primeri dobre prakse. On je učesnike/ce vodio kroz process mapiranja strateških procesa, kao dobrom polaznom osnovom za zagovaranje. Zatim je ukazao na koje načine se može zagovarati kako bi se  uspešno sprovele politike, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom i regionalnom nivou. Takođe, učesnici i učesnice su imali priliku da kroz razgovor ukažu na lične primere uspešnog zagovaranja. Na kraju su predstavljene buduće aktivnosti koje će biti organizovane u okviru projekta „Dijalog za budućnost“. Učesnicima je predstavljena i platforma U-Report koja je zvanično pokrenuta i u Srbiji i učesnici su pozvani da se priključe platformi.

Tematska regionalna diskusija je realizovana u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Close Menu