Skip to main content
search

Polaznici trinaeste generacije Godišnjeg seminara su imali priliku da kroz završnu aktivnost ovogodišnjeg ciklusa učestvuju na Svetskom forumu demokratije pod nazivom ”Da li je populizam problem?”, koji se održao od 8-10. novembra u Strazburu, Francuskoj.  Forum je okupio predstavnike 21 škole za političke studije koje funkcionišu pod okriljem Saveta Evrope.

Svetski forum demokratije predstavlja jedinstvenu platformu za donosioce odluka i aktiviste koji imaju priliku da diskutuju o ključnim izazovima za demokratije širom sveta. Forum naglašava i ohrabruje inovacije utemeljene na principima demokratije i njihov prenos na sistemski nivo kako bi se ojačali temelji demokratskog društva.  Govornici ovogodišnjeg Foruma  bili su aktuelni i bivši ministri država širom sveta, funkcioneri u institucijama Evropske unije, kao i predstavnici medija i organizacija civilnog društva.

U sklopu programa Foruma, naši polaznici su prisustvovali plenarnim sesijama i aktivno učestvovali na laboratorijama. Pored toga, učesnici Godišnjeg seminara su imali priliku da posete Evropski sud za ljudska prava, kao i Stalnu misiju Republike Srbije pri Savetu Evrope.

Close Menu