Skip to main content
pretraga

Akademija ženskog liderstva je organizovala drugi trening za zvaničnike političkih partija u Hotelu Park u Beogradu 14. decembra 2016. godine.

Predstavnici 10 različitih političkih partija sa parlamentarnim statusom uzeli su učešće u treningu (članovi Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke, Socijal-demokratske stranke, Socijal-demokratske stranke Srbije, pokreta Dosta je bilo, Lige socijal-demokrata Vojvodine, Saveza vojvođanskih Mađara, Ujedinjene Srbije, Nove stranke).

Među učesnicima našli su se i zvaničnici poput narodnih poslanika, pokrajinskih poslanika (iz Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine), potpredsednici izvršnih odbora političkih partija, predsednici omladinskih i ženskih foruma pomenutih partija.

Posebna novina na ovom treningu Akademije bilo je jednako prisustvo žena i muškaraca na treningu vezanom za rodnu jednakost u političkim partijama.

Ovo je omogućilo našim trenerima i trenericama da sprovedu radionice u grupama podeljenim po muško-ženskom kriterijumu, čime se direktno može meriti raznolikost u stavovima između muških i ženskih zvaničnika. Predavanja, radionice i diskusije sprovođeni su iz oblasti novog zakonodavstva rodne jednakosti i njegovog uticaja na političke partije, analize tela i institucija koje promovišu ili se suprotstavljaju rodnoj jednakosti unutar političkih partija, kao i potencijala za unapređenje statusa povoljnih mehanizama.

Kao i uvek, težili smo da pripremimo najkvalitetniji sadržaj za naše učesnice i učesnike, tako da je trening bio podeljen u tri segmenta:

Prvi segment je podrazumevao analizu mogućih promena u legislativi rodne jednakosti i njenog mogućeg uticaja na političke partije i njihove aktivnosti. Ovaj deo treninga je sprovela profesorka Marijana Pajvančić. Druga sesija koju je moderirala Sonja Lokar pokazala je razlike u percepciji mehanizama rodne jednakosti unutar partija između muških i ženskih partijskih predstavnika. Finalni deo treninga koji je moderirala Biljana Maletin je ponudio otvoreni dijalog i razmenu mišljenja u vezi sa optimalnim strategijama za poboljšanje mehanizama i institucija rodne jednakosti unutar političkih partija, nakon radionice koja se bavila analizom postojećih mehanizama i kapaciteta za njihovo delovanje.

Akademija će težiti da nastavi sa dobrom praksom pružanja korisnih i tematski fokusiranih treninga za donosioce odluka u političkim partijama.

Close Menu