Skip to main content
search

BFPE započinje sa procesom prikupljanja prijava za 16. ciklus našeg najznačajnijeg i najambicioznijeg edukativnog i liderskog programa u Srbiji- Godišnjeg seminara.

Osnovne informacije o programu

Program realizujemo uz  podršku Saveta Evrope, kao jedna od 21 članice Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u širem regionu Zapadnog Balkana, Zajednice Nezavisnih Država, kao i u Grčkoj, Turskoj, Tunisu i Maroku.

Program seminara je koncipiran tako da sledi osnovnu orijentaciju BFPE – podršku procesu u kome pripadnici političkih elita proširuju znanja o evropskim vrednostima i institucijama, procesima evropskih i evro-atlanskih integracija i poštovanju osnovnih principa Saveta Evrope.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen istaknutoj generaciji mlađih političara, iz parlamenta, stranaka, kao i predstavnicima javne uprave i loklane samouprave, nevladinih organizacija, medija, poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koji sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju. Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način državu i društvo voditi ka evropskim integracijama.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je velika većina polaznika i polaznica seminara napredovala u svojoj potonjoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Alumnisti ovog programa su zauzimali položaje narodnih poslanika, ministara, pomoćnika ministara i državnih sekretara u Vladi Srbije, gradonačelnika, partijskih funkcionera, urednika medija, lidera građanskog društva, itd. Mnogi alumnisti se naknadno vraćaju različitim programima BFPE ne samo kao učesnici, već često i kao predavači.

Po završetku seminara, polaznici nastavljaju saradnju i komunikaciju kroz Alumni mrežu i različite programe i aktivnosti Beogradskog fonda. Aktivnosti alumni mreže, koje su organizovane upravo na osnovu potreba i predloga alumnista, uključuju različite događaje ne samo u Srbiji, već i regionalne seminare kroz saradnju sa partnerskim školama sa Zapadnog Balkana.

Metodologija rada

Programom su predviđena tri nacionalna seminara, kao i jedan seminar u Savetu Evrope u Strazburu.

Nacionalni seminari su trodnevni seminari (petak-nedelja) koji se organizuju na različitim lokacijama u Srbiji. Program će se odvijati kroz interaktivna predavanja i radionce, a osmišljen je na način koji i pored intenzivnog radnog dela ostavlja vremena za međusobno umrežavanje učesnika. Svi seminari se održavaju u skladu sa pravilom Četam hausa što omogućava otvorenu debatu sa predavačima i među učesnicima. Nacionalni seminari biće posvećeni različitim aspektima društvenih i ekonomskih reformi u procesu tranzicije, iskustvima novijih zemalja članica EU, izazovima migrantske krize, ekonomije, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU.

Na Svetskom forumu demokratije u Strazburu učestvovaće oko 20 polaznika ove generacije, a sam seminar će okupiti oko 450 učesnika iz svih zemalja u kojima postoje škole političih studija Saveta Evrope, kao i razne druge zainteresovane učesnike.

Osnovne informacije o seminaru:

 • seminari će biti održani tokom 2020. godine u sledećim predloženim terminima: mart, maj, septembar, novembar. Prvi seminar najverovatnije će se održati krajem februara/ početkom marta 2020 2019. godine
 • generaciju će činiti 30 učesnika
 • predavači na seminaru biće istaknuti stručnjaci i javne ličnosti iz naše zemlje i inostranstva
 • većinu troškova učešća u programu snose organizatori. Organizatori snose troškove seminara, smeštaja i organizovanog prevoza, dok će učesnici snositi putne troškove sopstvenog prevoza u zemlji
 • Savet Evrope će polaznicima koji budu učestvovali u radu sve četiri etape ovog obrazovnog programa dodeliti poseban sertifikat/diplomu

Uslovi za prijavu

Kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 • da su do 40 godina starosti
 • da su uspešni u javnom životu i napreduju u profesionalnoj karijeri
 • da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru
 • da prate reformske procese u Srbiji, procese evropskih i evroatlanskih integracija, kao i regionalnu saradnju
 • da su spremni da stečena znanja primene u praksi
 • da tečno govore engleski – obavezan uslov
 • da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu sva četiri seminara i svim ostalim aktivnostima

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo žene i pripadnike/ce nacionalnih manjina da se prijave.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata, u procesu selekcije, izabrati polaznike ovog ciklusa seminara. Potrebno je da kandidat popuni online prijavu najkasnije do petka, 24. januara 2020. Za sve dodatne informacije možete pisati na [email protected].

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu