Skip to main content
search

Tim Beogradskog fonda za političku izuzetnost je sa UN agencijama,  UNDP, UNICEF i UNESCO, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije a uz podršku UN fonda za izgradnju mira, u Beogradu 5. i 6. aprila, u oviru projekta Dijalog za budućnost, okupio je odabrane alumniste RAD akademije i mlade profesionalce, donosioce odluka, aktiviste i predstavnike civilnog sektora iz četiri države u okviru tematskog razgovora.

Regionalni projekat Dijalog za budućnost  usmeren je na jačanje dijaloga i socijalne kohezije u/između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Projekat sprovode UN agencije u ove tri države – UNDP, UNICEF i UNESCO, a uz podršku UN fonda za izgradnju mira.

Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost otvarajući skup poručila je prisutnima da je vreme da prestanemo da živimo u prošlosti, i da je krajnje vreme da se promenimo i angažujemo, ojačamo zajedništvo  i kreiramo svoju zajedničku budućnost. Vreme u kom živimo jeste izazovno i nismo svesni koliko se vreme menja, zato mladi imaju ključnu ulogu u izgradnju budućnosti. Njihov aktivan angažman i inovativni pristup doprineće izgradnji novog pristupa koji će moći da se koristi i u budućnosti.

Programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Marko Savković, je podsetio da je u regionu i dalje izuzetno prisutan skepticizam, da energija opada i da je region stalno u iščekivanju boljih rezultata. Važno je da počnemo da negujemo ljubav prema regionu i da ga prihvatamo kao svoj.

Svetlana Stefanović, programska koordinatorka, zatim je predstavila projekat, kao i aktivnosti koje će biti sprovedene tokom narednih 15 meseci, a koje će uključivati i povezivati mlade u regionu i osnaživati mlade donosioce odluka da se na proaktivan način suočavaju sa izazovima pred kojima se region nalazi.

Nakon pozdravnih govora, učesnici/ce su kroz vođenu diskusiju, kao i kroz  grupni rad zajedno radili na definisanju uzroka problema, posledicama koje problemi imaju na mlade, ali i mogućim rešenjima i načinima da se sa problemima suočimo. Učesnici/ce događaja su svojim predlozima dali doprinos daljem razvoju tema, ali i aktivnosti na projektu, kako bi cilj bio postignut na najefikasniji način. Tematski razgovor je vodio Aleksej Stepanov, omladinski aktivista. 

Cilj projekta je jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, davanje preporuka u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i međukulturalno razumevanje.  BFPE će zajedno za UN agencijama – UNDP, UNICEF and UNESCO, kao deo aktivnosti regionalnog projekta Dijalog za budućnost, do decembra 2020. godine sprovesti niz aktivnosti koje će biti namenjene mladim donosiocima i kreatorima odluka, profesionalcima, aktivistima, preduzetnicima koji će zajedno raditi na razmeni znanja i iskustva, otvarati prostor za nov pristup izgradnje, pre svega, poverenja u regionu.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu