Skip to main content
search

Od 11. do 13. maja u Beogradu će biti organizovan uvodni trening za organizacije civilnog društva u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva. Ove godine, dodatna komponenta je i osposobljavanje OCD za saradnju sa poslovnim sektorom.

Tokom treninga, predstavnici organizacija će imati priliku da se na interaktivan način upoznaju sa osnovama javnog zagovaranja, kao i sa pravilima i obavezama u oblasti komunikacija i brendiranja zagovaračkih inicijativa. Zatim, fokus će biti na savladavanju finansijskog načina izveštavanja i prepoznavanju potreba projektnih inicijativa. Za kraj, predstavnici OCD će proći kroz ciklus inovativnog razmišljanja, poznatijim kao „design thinking“. Inovativno razmišljanje predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja. Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja.

Close Menu