Skip to main content
pretraga

Fondacija BFPE za odgovorno društvo će u sredu, 4. maja organizovati predavanje na temu preispitivanja rastućeg uticaja Kine za relevantne aktere na lokalnom nivou.

Predavanje će biti organizovano za predstavnike civilnog društva u Boru, gradu koji ima povećano prisustvo kineskih aktera u prethodnom periodu. Cilj predavanja je osnaživanje predstavnika lokalnog civilnog društva sa lokalnog nivoa sa ciljem boljeg prepoznavanja aktivnosti koje doprinose rastu potencijalnog štetnog uticaja kineskih aktera.

Predavanje se organizuje u okviru projekta Kina u našem dvorištu: Razumevanje autoritarnog uticaja Kine, a uz podršku International Republican Institute
Close Menu