Skip to main content
search

Od 12-14. marta 2021. godine u Zrenjaninu organizovaćemo prvi događaj Godišnjeg seminara BFPE za novu generaciju polaznika i polaznica.

Na prvom seminaru razgovaraćemo o socijalnim i ekonomskim izazovima kako za Srbiju, tako i za region i Evropsku uniju, a u kontekstu krize i izazova koje nam je pandemija donela. Ovog puta pričaćemo o stanju ljudskih prava u doba krize, medijima i njihovoj ulozi u izveštavanju i uticaju na formiranje javnog mišljenja sa posebim osvrtom na njihov značaj u doba pandemije COVID-19, kulturi kao razvojnom potencijalu jednog društva, socijalnim politikama u doba krize, budućnosti javnog zdravstva i položaju žena u doba krize.

Ove godine imamo 28 novih polaznika i polaznica koji će proći kroz jednogodišnji edukativni i liderski program kako bi usavršili svoja znanja i to kasnije upotrebili u poslu koji obavljaju. Tokom tri dana imaće priliku da sa istaknutim predavačima vode argumentovan dijalog o socijalnim i ekonomskim izazovima i perspektivama.

Close Menu