Skip to main content
pretraga

Od 13. do 15. aprila u Beogradu će biti organizovan uvodni trening za 13 organizacija civilnog društva (OCD) čiji predlozi projekata su odobreni u okviru treće godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje. Ovaj program obuhvata finansijsku podršku projektnim partnerima u implementaciji inicijativa javnog zagovaranja, kao i osnaživanje njihovih kapaciteta za dalji rad u ovoj oblasti.

Trening će organizovan u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj trogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva.

Close Menu