Skip to main content
pretraga
Neformalna Zelena poslanička grupa održaće 10. marta od 13:30 časova u Maloj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije radni sastanak na temu: Predlog Zakona o klimatskim promenama – predstavljanje analize.

Cilj sastanka je usmeren na prikaz osnovnog problema klimatskih promena i uticaja na svakodnevni život građana, kao i detaljnu analizu zakonodavnog okvira. Takođe, i obaveze Republike Srbije preuzete međunarodnim okvirima (Okvirne Konvencije UN o promeni klime UNFCCC, Pariskog sporazuma, Ciljeva održivog razvoja Agende 2030 – Cilj 13).

Analiza zakona je urađena uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Close Menu