Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo je zajedno sa Atlantskim savetom organizovala još jednu online sesiju Balkanskih dijaloga koja je ovaj put bila posvećena javnom zdravlju u regionalnom odgovoru na Kovid-19 pandemiju. Naši uvodničari su bili profesorka Vesna Bjegović Mikanović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Adnan Ćerimagić, viši istraživač iz Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Diskusiju je moderirao Dragoslav Popović, konsultant UNICEFa iz Beograda.

Kao grana medicine koja je bila višestruko zapostavljena u proteklim godinama, javno zdravlje se pokazalo od ključne važnosti u najtežoj pandemiji u poslednjih sto godina. Javno zdravlje odgovara na više problema od dostupnosti vakcina, ranog otkrivanja bolesti i raspoloživih bolničkih kapaciteta. Jedan od najvažnijih preduslova razvijenog javno-zdravstvenog sistema je stalna edukacija medicinskog osoblja, ali i stanovništva i na taj način sprečavanje „infodemije“ lažnih vesti.

Jedan od zaključaka diskusije je da bi stalnom saradnjom medicinskog i civilnog sektora, kao i medija, na polju informisanja građana mogla da se stvori „vojska zagovornika vakcina“.

Panelisti su pokušali da odgovore na pitanje šta smo do sada naučili, šta se može učiniti bolje i koje su lekcije u iščekivanju sledećeg talasa pandemije koji se čini neizbežnim. Imamo preporuke SZO, imamo operativne strategije, ali karika koja nedostaje je precizan plan – program protiv sledećih pandemijskih talasa. Stoga je glavni zaključak događaja neophodnost stvaranja javno-zdravstvenog korpusa. A ovaj korpus trebalo bi da se sastoji ne samo od medicinskih stručnjaka već i od stručnjaka izvan medicinske nauke – od naučnika, uključujući one koji predstavljaju društvene nauke, do novinara i stručnjaka za komunikaciju.

Sastavljeni od donosilaca odluka i stručnjaka iz šest zemalja zapadnog Balkana (WB6), uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, zajedno sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Državama, Rusijom i Kinom – Balkanski dijalozi su osmišljeni da pomognu u povećanju i produbljivanju razumevanja, istovremeno gradeći poverenje između predstavnika različitih geopolitičkih interesa koji su danas prisutni u regionu. Balkanski dijalozi su inicijativa Atlantskog saveta Sjedinjenih Država i Fondacije BFPE za odgovorno društvo.

Ovaj događaj podržali su Ambasada Kraljevine Norveške i Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država.

Close Menu