Skip to main content
search

Poslednji seminar 20. ciklusa godišnjeg seminara održan je u periodu od od 22. do 24. septembra 2023. godine u Šapcu. Naši polaznici i polaznice su imali priliku da diskutuju o tome kakva budućnost čeka demokratiju.

Teme koje su obrađene su veštačka inteligencija i demokratija, evropski izbori 2024. i  šta Zapadni Balkan može da očekuje, integritet predstavničkih institucija u procesu demokratizacije, kakva je uloga mladih u izgradnji demokratske kulture, promena politika tokom energetske revolucije, novi sistemi upravljanja, korišćenje podataka i pametni gradovi. Pored toga, polaznici i polaznice učestvovali/e su u radionicama o liderstvu i debati.

Nova generacija mladih lidera usmeravaće državu i društvo ka evropskim integracijama na obrazovan, demokratski i odgovoran način.

Takođe, odabrano je 13 polaznika i polaznica koji će imati priliku da učestvuju na Svetskom forumu demokratije u Strazburu i upoznaju kolege iz čitavog sveta.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu