Skip to main content
search

Podrška inkluziji pripadnika i pripadnica romske nacionalnosti u oblasti obrazovanja i dalje
predstavlja jedan od ključnih činilaca za dalji razvoj i napredak, kako pojedinačno tako i u čitave
romske zajednice. Ovo pruža podstrek za unapređenje njihove socijalne integracije u društvo.
Kada govorimo o romskoj manjini, od izuzetnog je značaja obezbediti neophodne resurse kako
bi oni imali šansu da se posvete daljem obrazovanju.

Zato je u okviru projekta ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na
lokalnom nivou, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Evropskom unijom uz podršku u
Fondacija BFPE za odgovorno društvo, pružena podrška malim inicijativama, od kojih je većina
usmerena na neki vid podrške i podsticanje daljeg učenja.

Opština Lebane, kao jedna od partnerskih opština ROMACTED programa, je tokom druge faze
realizacije ROMACTED programa zajedno sa romskom zajednicom i članovima i članicama
Institucionalne radne grupe, kao jedan od važnih prioriteta u svom lokalnom akcionom planu
prepoznala značaj podrške romskim učenicima i učenicama u njihovom daljem obrazovanju i
podsticanju njihovog ostanka u školskom sistemu na različite načine.
Tim povodom 4. septembra 2023. godine je u 3 škole i to O.Š. Radoje Domanović, Bošnjace, O.Š.
Vuk Karadžić i O.Š. Radovan Kovačević Maksim u opštini Lebane, podeljen školski pribor –
sveske, olovke, flomastere, bojice, pernice, šestari, lenjiri i sl. za 240 učenika i učenica od prvog
do osmog razreda osnovne škole. Takođe, za učenike prvog i drugog razreda obezbeđeni su
rančevi.

Tokom ove posete, predstavnici Saveta Evrope, Fondacije BFPE za odgovorno društvo i
predstavnici opštine Lebane su razgovarali kako sa nastavnim osobljem, pedagoškim
asistentima/asistentkinjama, tako i sa učenicima o njihovim potrebama, ali i daljem razvoju.
„Sve što sam dobio je super, i dobio sam baš dosta novih stvari koje ću sigurno koristiti kako bih
što bolje učio i naučio neke nove stvari. Hvala vam puno što ste došli i što ste nam sve ovo
doneli“ jedan od učenika rekao je razgovoru.

Close Menu