Skip to main content
search

Promocija i očuvanje kulture direktno utiču na samopoštovanje pojedinca ili grupe i daju im podstrek za bolje socijalno uključivanje u društvo. Kada je reč o romskoj manjini, od najvećeg je značaja da se obezbedi potrebna infrastruktura kako bi se znanje o romskom nasleđu lako prenosilo svima koji žele da saznaju više o bogatstvu romske kulture i tradicije.

Kroz implementaciju programa ROMACTED Faza II u Pirotu (Srbija), zajednica je izrazila potrebu da ima kulturni centar unutar naselja Rasadnik. Program je podržao osnivanje takvog centra putem sredstava malih grantova, u bliskoj saradnji sa gradskom administracijom i organizacijom civilnog društva Roma – Ternipe. S obzirom na to da je Romski Kulturni Centar sada opremljen modernom digitalnom učionicom, služiće i kao prostor za obrazovne aktivnosti, pored kulturnih.

Svečano otvaranje centra organizovano je 23. avgusta, tom prilikom su se obratili državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, gradonačelnik Pirota, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji, predstavnik Saveta Evrope/ROMACTED programa, predsednik Skupštine Pirota, kao i direktor OCD Ternipe. Pored zvaničnih obraćanja, mladi romski umetnici su organizovali kulturni i umetnički program.

Ova inicijativa je u skladu sa strateškim prioritetima Akcionog plana Saveta Evrope za uključivanje Roma i putnika i prioritetom borbe protiv anticiganizma, govora mržnje i diskriminacije, promovišući uključivanje romske zajednice i povezivanje različitih kultura. Istovremeno, u saradnji između Tima za Rome i putnike Saveta Evrope, Evropskog instituta za umetnost i kulturu Roma u Srbiji i Fonda za obrazovanje Roma, pokrenuta je inicijativa za uključivanje romske istorije i kulture u školske kurikulume u Srbiji 2022. godine kako bi se osiguralo pravilno predstavljanje istorije i kulturnog nasleđa Roma i putnika u Srbiji. Ova inicijativa se direktno oslanja na Preporuku CM/Rec(2020)2 Komiteta ministara članica o uključivanju istorije Roma i/ili putnika u školske kurikulume i nastavne materijale.

Close Menu