Skip to main content
search

U okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju u toku maja i juna biće realizovan onlajn trening koji je deo paketa podrške OCD koje su ove godine dobile podršku za sprovođenje svojih zagovaračkih inicijativa.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta OCD u sprovođenju aktivnosti javnog zagovaranja i unapređivanje veština pravovremenog planiranja i realizacije zagovaračkih aktivnosti, kao i njihovog strateškog osmišljavanja. Tokom treninga, predstavnici OCD koje su dobile podršku ove godine za sprovođenje svojih zagovaračkih inicijativa imati priliku da saznaju više o strategijama i taktikama  javnog zagovaranja, načinima analize aktera koji su značajni za njihove inicijative, ali i ključnim elementima poruke koju kao OCD žele da prenesu.

Trening drži Mladen Jovanović, trener, konsultant i aktivista u oblasti javnog zagovaranja unazad više od 15 godina, a trenutno je direktor Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) koja sprovodi aktivnosti zagovaranja mera decentralizacije i personalizacije izbornog sistema na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji. Pored Mladena, trening drži i Nebojša Radić, konsultant za strateške komunikacije, odnose sa medijima i zagovaranje. Među njegovim bivšim i sadašnjim klijentima su Institut za otvoreno društvo, Svetska banka, USAID, kao i nevladine organizacije iz Centralne i Istočne Evrope, sa Bliskog Istoka i Centralne Azije.

Onlajn trening se sastoji od osnovnog i naprednog dela.

Osnovni deo treninga čine tri sesije koje će se održavati svakog četvrtka u maju u trajanju od 10h do 12h.

U uvodom modulu koji je održan 13. maja razvijana je zajednička definicija zagovaranja, treneri su govorili o zagovaranju na bazi potreba i prava i analizirali nivoe na kojima zagovaranje može da donese promenu. Bilo je reči i o različitim ulogama koje zagovarači mogu da imaju u odnosu na zainteresovane građane, a predstavljeno je i nekoliko osnovnih strategija i taktika javnog zagovaranja.

U drugoj nedelji treninga, 20. maja uveden je pojam zagovaranja kao preraspodele moći u društvu, te su predstavljeni različiti oblici moći. Analiziran je odnos različitih aktera u društvu prema zagovaračkoj inicijativi i izrađen politički barometar (spektar saveznika) u odnosu na problematiku kojom se bavi inicijativa. Takođe su analizirane i tri dimenzije društvenih problema i zagovaračkih inicijativa.

U okviru poslednjeg modula obaveznog treninga u maju, 27. maja, fokus će biti na komunikaciji u zagovaranju. Razmatraće se kako doći do jasne i efikasne poruke, koje elemente ona treba da sadrži i šta predstavlja “piramida poruke”. Takođe, biće analizirano kako određeni problemi dolaze na društvenu agendu, koja je u tome uloga konvencionalnih i onlajn medija i društvenih mreža i kako se može uticati na te procese i zagovaračke inicijative postaviti na agendu.

Nakon ovog dela koji predstavlja uvod u planiranje strategije javnog zagovaranja, na raspolaganju OCD će biti napredni deo treninga koji će se sastojati od četiri izborne sesije koje će biti realizovane u junu.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu