Skip to main content
search
high-angle photography of group of people sitting at chairs

Srbiju decenijama muče ozbiljni ekološki problemi. Srbija je, prema rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha, prošle godine bila jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi. Zaštita životne sredine je jedan od najslabijih sektora, dok su reforme potrebne za ispunjavanje standarda EU veoma složene i zahtevne. Pregovori o Poglavlju 27 su među najtežim zbog velikog obima zakonodavstva i njegove prirode, koji pokriva brojne oblasti. S obzirom na obim ekoloških problema, ovo će verovatno biti najizazovniji deo acquis-a (aki-ja) za implementaciju. Institucionalni i administrativni kapaciteti za implementaciju, sprovođenje i usklađenost sa zakonodavstvom EU u oblasti životne sredine su veoma slabi, posebno na lokalnom nivou.

Pored izvršne vlasti, zaštita i unapređenje životne sredine u nadležnosti je Skupštine Srbije, a posebno Odbora za zaštitu životne sredine. Pored toga, Zelena poslanička grupa (ZPG) koja je osnovana 2009. godine, kao prva neformalna grupa u okviru parlamenta, na inicijativu BFPE-a i Centra za moderne veštine, uključuje poslanike različitih političkih partija koji su posvećeni na pitanja koja se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja, i primer je okupljanja poslanika oko klastera pitanja pokazujući da domen ekoloških politika ne prepoznaje političke terene i granice.

S druge strane, odbornici u lokalnim skupštinama (osim što nisu okupljeni u slične grupe, jer takve zelene grupe ne postoje u lokalnim parlamentima) nisu dovoljno senzibilizovani i nemaju znanja da se bave pitanjima životne sredine u svojim sredinama koje ovaj projekat namerava da se promeni.

Cilj projekta je povećanje interesovanja među lokalnim parlamentarcima u Boru; Nišu; Somboru; Zaječaru i Zrenjaninu na aktivnijem angažovanju u rešavanju najhitnijih ekoloških problema u svojim sredinama.

To će se postići prenošenjem znanja iz iskusne Zelene poslaničke grupe Skupštine Srbije i povezivanjem odbodnika i poslanika u zajedničkom radu na ublažavanju klimatskih promena i zaštiti životne sredine u budućnosti. Takođe će doprineti aktivnom angažovanju čitavih zajednica u debatama o javnim politikama o tome kako ispuniti ciljeve iz zelene agende, čime će se čitava zemlja približiti EU. Već postoji sve veća želja u lokalnim zajednicama da ove debate postanu kamen temeljac demokratskog i održivog razvoja, pa će ovaj projekat biti pozdravljen od velike većine građana u izabranim opštinama.

Zainteresovani odbornici postaće nosioci promena u svojim zajednicama kada su u pitanju pitanja životne sredine davanjem prioriteta zelenim politikama na lokalnom nivou, ali i stvaranjem preduslova za uvođenje rodne perspektive u kreiranje politika u sektoru životne sredine. Od njih se dugoročno očekuje osnivanje zelenih odborničkih grupa koje će raditi po modelu Zelene poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Pandemija Covid-19 otkrila je građanima Srbije razorni efekat zagađenja na celokupnu životnu sredinu i pokrenula mnogo artikulisaniji zahtev za delovanjem na lokalnom nivou nego ikada ranije. Dakle, angažovanje odbornika na ovom frontu takođe može podići njihov kredibilitet, intenzivirati društvenu koheziju i ojačati demokratski potencijal lokalne uprave, baveći se jednim od najgorućih problema sa kojima se Srbija suočava: kako obezbediti zeleni, održivi razvoj.

Close Menu