Skip to main content
search

Opis programa

Projekat je fokusiran na unapređenje upravljanja životnom sredinom u lokalnim sredinama u Srbiji, konkretno u Smederevu i Zrenjaninu kroz snaženje uloge civilnog društva i građana. Usmeren je na postizanje sinergije sa lokalnim i centralnim institucijama i drugim relevantnim akterima za rešavanje ključnih problema vezanih za aerozagađenje u ovim sredinama kroz široko podržane preporuke i akcije za promenu lokalnih politika i unapređenje funkcionisanja postojećih sistema.[…]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeU fokusu

Opis programa

Projekat je fokusiran na unapređenje upravljanja životnom sredinom u lokalnim sredinama u Srbiji, konkretno u Smederevu i Zrenjaninu kroz snaženje uloge civilnog društva i građana. Usmeren je na postizanje sinergije sa lokalnim i centralnim institucijama i drugim relevantnim akterima za rešavanje ključnih problema vezanih za aerozagađenje u ovim sredinama kroz široko podržane preporuke i akcije za promenu lokalnih politika i unapređenje funkcionisanja postojećih sistema.

Projekat je sveobuhvatan pošto povezuje pitanja vezana za zaštitu životne sredine sa javnim zdravljem i ljudskom bezbednošću, te uključuje veći broj zainteresovanih aktera, što će i doprineti boljem konačnom kvalitetu krajnjih rezultata.

Aktivnosti su podeljene na tri grupe, i sastoje se od dve kampanje: u Zrenjaninu – za poboljšanje sistema merenja kvaliteta vazduha i u Smederevu – zagovaranje donošenja Plana kvaliteta vazduha i lokalnih debata oko ova dva pitanja na kojima će sem lokalnih aktera učešće uzeti i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja i povezanih oblasti, kao i različiti akteri sa centralnog nivoa.

Projekat će rezultovati debatama, preporukama i širokom medijskom kampanjom, u čije ostvarenje će biti uključen veliki broj građana. Samim tim, konačni rezultati projekta treba da olakšaju sprovođenje reformi u Zrenjaninu i Smederevu, kao i šire shvatanje značaja borbe protiv degradacije životne sredine, te povezanosti ovih pitanja sa javnim zdravljem i posledicama po njega, kao i otpočinjanje debate o pitanjima ljudske bezbednosti vezanim za zaštitu životne sredine.

Projekat finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija, a Fondacija BFPE za odgovorno društvo ga sprovodi u saradnji sa još tri organizacije civilnog društva: ISAC Fondom, Zrenjaninskom akcijom (ZRAK) i organizacijom Pro.Tok 21.

Close Menu