Skip to main content
search

U toku prvog dela lokalne debate biće predstavljen projekat ,,Od mog grada mojoj zemlji’’, njegov cilj i do sada sprovedene aktivnosti. Predstavnik lokalne samouprave bi u toku prvog panela trebalo da predstavi aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju postavljanja osnova za dugoročni razvoj Grada Zaječara, uključujući prepreke i razvojne potencijale. Predstavnik lokalne partnerske organizacije bi trebalo da se osvrne na ulogu civilnog društva u obezbeđivanju osnovnih uslova za dugoročni razvoj lokalne zajednice.

Drugi deo lokalne debate će biti posvećen razgovoru o socio-ekonomskim aspektima razvoja grada Zaječara, identifikovanih na osnovu upitnika i istraživanja koje su sproveli Timočki omladinski centar i BFPE. Cilj ovog panela je da se kroz razgovor prisutnih učesnika identifikuju osnovni, realni, potencijali razvoja, ali i najveći izazovi poput depopulacije lokalne sredine, objektivnih ekoloških izazova, odnosa između ekonomskog razvoja i očuvanja javnih dobara, odnos urbanog dela lokalne zajednice i rurala.

U trećem panelu, načelnik odeljenja za lokalni ekonomski razvoj bi u uvodnom delu predstavio dokle se u ovom trenutku stiglo u procesu izrade lokalnog plana razvoja, koji su glavni elementi i ciljevi. Učesnici bi nakon toga bili u mogućnosti da postavljaju pitanja, ali i da daju komentar.

Close Menu