Skip to main content
search

U toku prvog dela lokalne debate biće predstavljen projekat ,,Od mog grada mojoj zemlji’’, njegov cilj i do sada sprovedene aktivnosti. Predstavnik lokalne samouprave bi u toku prvog panela trebalo da predstavi aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju postavljanja osnova za dugoročni razvoj Grada Sombora, uključujući prepreke i razvojne potencijale. Predstavnik lokalne partnerske organizacije bi trebalo da se osvrne na ulogu civilnog društva u obezbeđivanju osnovnih uslova za dugoročni razvoj lokalne zajednice.

Drugi deo lokalne debate će biti posvećen razgovoru o razvojnim potencijalima Sombora. Cilj ovog panela je da se kroz razgovor prisutnih učesnika identifikuju osnovni, realni, potencijali razvoja, ali i najveći izazovi poput depopulacije lokalne sredine, objektivnih ekoloških izazova, odnosa između ekonomskog razvoja i očuvanja javnih dobara, odnos urbanog dela lokalne zajednice i rurala.

U trećem panelu, predstavnik lokalne samouprave, predstavnici civilnog sektora, kao i istaknuti članovi zajednice bi trebalo da zajednički identifikuju najbolje kanale komunikacije, kao i oblasti u okviru kojih saradnja između ova dva sektora može najviše doprineti razvoju potencijala Sombora.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu