Skip to main content
pretraga

Institucionalni i pravni okvir za rodnu ravnopravnost u Srbiji: aktuelno stanje i perspektive

August 28, 2014 12:00 am | August 28, 2014 02:00 pm

Medija Centar
Belgrade, Serbia

MEDIJA CENTAR, Теразије, Београд

Akademija ženskog liderstva, koja okuplja Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Centar za podršku ženama (CPŽ) i Centar modernih veština (CMV) organizuje Okrugli sto posvećen Inicijativi koja je 11. avgusta 2014. upućena Vladi Republike Srbije sa ciljem da se podstaknu aktivnosti na zaokruživanju i unapređenju institucionalno-pravnog okvira za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i primenu propisa od značaja za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji.

Poziv na Okrugli sto upućen je predstavnicima/ama Vlade, institucija i nevladinih organizacija kao i uglednim pojedincima/kama.

Okrugli sto Akademije ženskog liderstva

Govoriće predstavnice Akademije ženskog liderstva:

  • Sonja Liht, Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)
  • Marija Srdić, Centar za podršku ženama (CPŽ)
  • Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Predstavnica međunarodnih organizacija:

  • Zorana Antonijević, savetnica za rodnu ravnopravnost pri misiji OSCE u Srbiji

Predstavnice Kancelarije UN Women kao i stručnjakinje iz ove oblasti:

  • prof. dr Marijana Pajvančić
  • Biljana Maletin
  • Aleksandra Vladisavljević

Moderator: Sofija Mandić, koordinatorka programa Nacionalnog demokratskog instituta u Srbiji (NDI)

Osoba odgovorna za komunikaciju sa medijima je Miloš Đajić, [email protected].

Agenda okruglog stola (pdf)
Inicijativa Vladi RS (pdf)

Close Menu