Skip to main content
search

Dskusija u okviru okruglog  stola ,,Strane investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koji BFPE organizuje  uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE), održaće se 28. novembra u hotelu  „Sloboda“ u Šapcu.

Cilj okruglog stola je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do  zaključaka na koji način strane direktne investicije utiču na lokalnu biznis zajednicu  (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti  ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalu učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Šabac je jedan od četiri grada u Srbiji u kojima će biti organizovan okrugli sto na ovu temu.  Fondacija BFPE za odgovorno društvo će zajedno sa CIPE—om na osnovu zaključaka i preporuka sa lokalnih debata kreirati sveobuhvatan dokument sa setom preporuka koji će biti iskomunicirani na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Close Menu