Skip to main content
search

U cilju promocije efikasnog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou, Savet Evrope u saradnji sa Evropskom unijom, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, i predstavnicima gradske opštine Kostolac, organizuje ceremoniju dodele tableta učenicima i učenicama. Ovaj događaj biće održan 28. novembra 2023. godine i imaće poseban fokus na podršci obrazovanju mladih Roma i Romkinja.

Tokom ceremonije, naglasak će biti na značaju prepoznavanja prioriteta romske zajednice, identifikaciji ključnih ciljeva i saradnji sa donosiocima odluka i institucijama kako bi se postigli ti ciljevi.

ROMACTED II sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Evropskom unijom, a uz podršku Fondacije BFPE za
odgovorno društvo.

Close Menu