Skip to main content
search

U četvrtak, 21. oktobra 2021. godine Fondacija BFPE za odgovorno društvo uz podršku CIPE održala je radni sastanak o strateškim investicijama Kine u Srbiji. Sastanku su prisustvovali relevantni akteri iz nekoliko različitih sektora koji se bave navedenom temom.

Radni sastanak sastajao se od 3 dela: u prvom delu, učesnici su kroz moderiranu diskusiju identifikovali kineske aktere koji su prisutni u Srbiji, pogotovo one u strateški relevantnim sektorima.

U drugom delu, identifikovani su strateški sektori u kojima su prisutni kineski akteri tokom prethodne decenije. Utvrđeno je zbog čega su ovi sektori važni i kakva je uloga kineskih aktera. Dodatna vrednost u ovom delu sastanka bila je identifikacija drugih aktera i njihovog odnosa sa identifikovanim kineskim akterima.

Treći deo odnosio se na uticaj kineskih investicija na srpske kompanije i prepoznavanje saradnje između kineskih i srpskih kompanija. Na samom kraju, na osnovu nalaza tri radionice, učesnici su formulisali preporuke za uspostavljanje odnosa sa kineskim akterima prisutnim u strateški značajnim sektorima u Srbiji. Takođe, definisani su naredni koraci i vremenski okvir u kojima ove korake treba sprovesti.

U okviru ove inicijative, naredni događaj jeste i panel na Beogradskom bezbednosnom forumu na kome će svoje viđenje o strateškim investicijama Kine u Srbiji dati Ivana Karaskova, Igor Novaković, Bojan Stanić, Erik Honc i Dimitar Lilkov, dok će samu diskusiju voditi Stefan Vladisavljev.

Close Menu