Skip to main content
search

U sredu 12. maja, u Pirotu je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a uz podršku nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike iz obrazovnih ustanova.

Debata je obuhvatila tri panela. Prvi panel – Razvojni potencijali Pirota, o čemu je govorio zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić. Drugi panel – Društveno ekonomski elementi razvoja Grada Pirota, odnosno, predstavljanje socio-ekonomskih aspekata razvoja grada identifikovanih kroz istraživanje Udruženja Pirgos i BFPE. Treći panel – Zeleni razvoj Pirota – Šanse i prepreke, odnosno, razvoj prioriteta grada usklađenih sa ciljevima održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine i energije.

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, naveo je da je veoma važno što se Pirot prepoznaje u Srbiji po dobrim stvarima i vidnom napretku. Sa druge strane, spoj modernog i tradicionalnog proizilazi iz bogatog kulturnog nematerijalnog nasleđa kojim se Pirot ponosi, svojim prirodnim resursima i dobrom privredom. Colić naglašava da stvarajući jak Pirot, stvara se i jača Srbija.

“Govorimo o ciljevima održivog razvoja i kako grad može da doprinese ostvarenju tih ciljeva, kako bi stvarajući dobru i povoljnu klimu za život u Pirotu, stvarajući jak Pirot, stvorili i jaču Srbiju. Nama u Pirotu je svaki segment društva bitan. Ono što je ključno jeste uravnotežen razvoj. Stvorili smo lokalnu samoupravu koja je dostupna svima, gde građani participiraju u odlukama, a svaka humanost društvene sredine ogleda se u odnosu prema najranjivijim grupama. To su pre svega osobe sa invaliditetom, deca i stari ljudi. Pirot će u svim društvenim segmentima – od sporta, kulture, prosvete, privrede, zaštite životne sredine, i tako dalje, nastojati da bude jedna od najboljih lokalnih samouprava. Za sve to, pored velike želje, potreban je i veliki rad. Pirot je privredni i tranzitni centar, ali hoćemo da budemo prvi i u kulturi, turizmu naročito, socijalnoj zaštiti, jednostavno u svakom segmentu društva”- izjavio je Colić.

“Da bismo ovaj posao uradili na pravi način radimo ga u saradnji sa našim lokalnim partnerima, u Pirotu je to organizacija “Pirgos”, uz podršku lokalnih samouprava. Kao regionalni centar sa svojim karakteristikama koje su svetski poznate, počev od pirotskog ćilima , peglane kobasice, razvijene industrije još iz starih vremena, Pirot je svakako jedan od svetlih primera na koji način se, zapravo, uz angažovanje na lokalnom nivou može osigurati dobar način života građana, ali i unapređenje celokupnog standarda i života na nacionalnom nivou. Mada, ima i perioda krize, trenutno svetska pandemija, nekad je reč o drugim izazovima i na nama je da kroz razgovor sa predstavnicima lokalne zajednice pronađemo koji su to pravi načini da se napravi sledeći korak. Ako je nešto dobro da to učinimo boljim, ako postoje neki izazovi kako se svi uključiti da te izazove rešimo, prvo na lokalnom nivou, a onda na nacionalnom”- izjavio je Stefan Vladisavljev, programski koordinator Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Close Menu