Skip to main content
search

U ponedeljak, 10. maja 2021. godine, održan je sastanak neformalne Zelene poslaničke grupe na kom je prisutnima predavanje o stanju vazduha u Srbiji održao profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta i Instituta za meteorologiju.

Poslanici su bili veoma zainteresovani da saznaju više o zagađujućim PM česticama (PM10, PM2.5) i ostalim najvećim zagađivačima (azot oksid – NOx, sumpor oksid – SOx), a govorilo se i o stanju vazduha u Srbiji u odnosu na članice Evropske unije (EU), tome kako trenutno stanje zagađenja utiče na očekivan životni vek stanovništva, zatim, na koji način je moguće planirati smanjenje emisije štetnih materija, kao i koji su najugroženiji gradovi u Srbiji. Praćenjem prezentacije, poslanici su mogli da se upoznaju i sa aspektom klimatskih promena poređenjem stanja klime sa kraja XIX veka i toga kakva je ona danas. Poseban osvrt je bio usmeren na termoelektrane i evropski plan da se u narednih 10 godina proizvodnja električne energije preusmeri na obnovljive izvore.

Postavljeno je pitanje kako bi Srbija mogla da brže sprovodi planove koje je donela; koliko sredstava bi bilo potrebno uložiti da bi se išlo u korak sa EU, da bi disali kvalitetan vazduh. Poslanici su pokazali veliku zainteresovanost kako bi mogli da utiču na stanje i podstaknu institucionalno i sistemsko rešavanje problema zagađenja.

Realizaciju ove aktivnosti podržava Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine”, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

Close Menu