Skip to main content
search

U Pirotu je 10. oktobra u sali Ugovorno okružne privredne komore održan okrugli sto ,,Strane direktne investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koji je Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovala uz podršku Center for International Private Enterprise(CIPE).

Tema diskusije bila je identifikovanje prilika i izazova za lokalnu biznis zajednicu i preporuke za unapređenje pozicije domaćih preduzeća.

Cilj okruglog stola je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do zaključaka na koji način strane direktne investicije utiču na lokalnu biznis zajednicu (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalu učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

BFPE sprovodi projekat koji za cilj ima preispitivanje uticaja stranih direktnih investicija i stranih kompanija na biznis zajednicu u Srbiji, sa posebnim fokusom na lokalni nivo. Cilj projekta je da se kroz mapiranje potreba i izazova ispitaju i definiše uticaj koji strane direktne investicije imaju na privredu Srbije u širem smislu, ali i na specifične privredne subjekte u Srbiji, poput malih i srednjih preduzeća, kao i velike privredne sisteme.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu