Skip to main content
search

Ovogodišnji Svetski forum demokratije će biti održan u Strazburu, sedištu Saveta Evrope, od 6. do 8. novembra.

Kako je BFPE jedna od članica Mreže škola za političke studije Saveta Evrope, polaznici i polaznice našeg Godišnjeg seminara imaće priliku da prisustvuju i aktivno učestvuju na Forumu.

Svetski forum demokratije predstavlja jedinstvenu platformu za donosioce odluka i aktiviste da diskutuju o ključnim izazovima za demokratije širom sveta. Ovogodišnji forum biće posvećen pitanjima koja se tiču svih ljudi- ratovi koji se trenutno vode, ugrožena ljudska prava i status ravnopravnosti u javnom prostoru. Glavna tema će biti “Demokratija= mir?”.

Close Menu