Skip to main content
search

U sredu, 13. aprila 2022. godine će biti organizovan prvi sastanak na visokom nivou koji će označiti početak procesa nacionalnih konsultacija pred međunarodni sastanak Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika”. Sastanak će se održati u Palati Srbije, okupiće predstavnike različitih organizacija i sektora, dok će struktura sastanka biti u skladu sa konceptom koji je na globalnom nivou predložen od strane domaćina sastanka u Stokholmu.

U cilju obeležavanja 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija posvećene zaštiti životne sredine, održane u Stokholmu 1972. godine, a što je još važnije u cilju definisanja nove globalne vizije održivog razvoja, Vlada Švedske u Stokholmu organizuje međunarodni sastanak “Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika” koji će se održati 2. i 3. juna. Utemeljen u Deceniji za akciju i imajući u vidu da je pred nama samo nekoliko godina za postizanje ciljeva održivog razvoja, sastanak će podsetiti na aktivnosti i rezultate ostvarene u prethodnih pet decenija i podstaknuti kreiranje zajedničke globalne vizije za predstojeći dugoročni period.

Vlade širom sveta pozvane su da uzmu učešće u ovom događaju i da prethodno organizuju nacionalne konsultacije u kojima bi se diskutovali procesi, postignuća, planovi i ciljevi, a sve u kontekstu nacionalnih okolnosti. Republika Srbija je jedna od 59 zemalja koja uz finansijsku pomoć Vlade Švedske i neposrednu podršku kancelarije UNDPa u Beogradu, organizuje nacionalne konsultacije koje će obuhvatiti različite subjekte i interesne grupe, a sa ciljem da se pripremi nacionalni izveštaj za nastupajući sastanak u Stokholmu. Nacionalne konsultacije u Srbiji treba da omoguće i olakšaju stvaranje nove paradigme o odnosima čoveka i prirode, a uzimajući u obzir nacionalni kontekst, ključne procese kao i međunarodne obaveze i opredeljenja Republike Srbije.

Close Menu