Skip to main content
search

Fondacija BFPE će u utorak, 23. marta organizovati trening na temu preispitivanja rastućeg uticaja Kine za relevantne aktere na lokalnom nivou.

Trening će biti organizovan za predstavnike civilnog društva u Nišu, gradu koji ima povećano prisustvo kineskih aktera u prethodnom periodu. Zadatak treninga je osnaživanje predstavnika lokalnog civilnog društva sa lokalnog nivoa sa ciljem boljeg prepoznavanja aktivnosti koje doprinose rastu potencijalnog štetnog uticaja kineskih aktera.

Trening se organizuje u okviru projekta Kina u našem dvorištu: Razumevanje autoritarnog uticaja Kine, a uz podršku International Republican Institute.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu