Skip to main content
search

Prvi modul novog ciklusa seminara u okviru projekta Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje (Youth 4 Inclusion, Equality and Trust), održaće se od 06. do 08. oktobra 2023. godine u Zrenjaninu. Polaznici i polaznice prvog od ukupno tri planirana seminara će se, kroz više interaktivnih predavanja i radionica, upoznati sa značajem društvenog dijaloga i komunikacije.

Cilj ovog projekta je osnaživanje mladih ljudi na Zapadnom Balkanu da se uključe u konstruktivan dijalog o zajedničkoj budućnosti u regionu, ojačaju inkluziju i rodnu ravnopravnost i izgrade međusobno poverenje. Učesnici seminara su mladi od 18 do 30 godina koji su ujedno i predstavnici političkih partija, organizacija civilnog društva kao i lideri i liderke u svojim zajednicama.

Projekat Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje  (Youth 4 Inclusion, Equality and Trust)sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Close Menu