Skip to main content
search

Diskusija u okviru okruglog stola ,,Strane direktne investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koju Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizuje uz podršku Center for International Private Enterprise(CIPE), održaće se 10. oktobra u sali Ugovorno okružne privredne komore u Pirotu.

Cilj okruglog stola je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do zaključaka na koji način strane direktne investicije utiču na lokalnu biznis zajednicu (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalu učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Close Menu