Skip to main content
pretraga

Pomoći Romima i interno raseljenima!

August 2, 2019 10:00 am | August 2, 2019 02:00 pm


Niška Banja, Serbia

Niška Banja, Serbia

Fotografije: Hanza media (obnova kuće) i Jugpress (Romski kulturni centar u Nišu)

U petak, 2. avgusta, tim BFPE posetiće Nišku banju, u kojoj se odvija projekat čiji je cilj uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica u saradnji sa gradskom opštinom Niška banja, a podršku Evropske unije.

Cilj posete je u pružanju podrške lokalnoj projektnoj kancelariji, ali i sastanku sa ključnim akterima koji pomažu ovaj poduhvat, koji bi trebao da rezultira sa velikim brojem obnovljenih kuća, i to radom i znanjem povratnika i interno raseljenih lica koja će prethodno proći odgovarajuću obuku.

Nakon sastanka sa predsednikom gradske opštine Niška banja, g. Dejanom Jovanovićem, biće održana i zajednička konferencija za štampu.

Close Menu