Skip to main content
pretraga

Prvi hakaton “Dijalog za budućnost”

July 12, 2019 10:00 am | July 14, 2019 04:00 pm

ICT Hub
Belgrade, Serbia

ICT Hub Playground, Kralja Milana, Belgrade, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno za Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizuje hakaton „Dijalog za budućnost“ od 12. do 14. jula u prostorijama ICT hub-a.

Na konkursu je odabrano 20 mladih programera/ki, dizajnera/ki, aktivista/aktivistkinja, influensera/ki, blogera/ki, vlogera/ki iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Odabrani učesnici/ce hakatona će u toku 24 sata zajedno, u timovima, raditi na kreiranju inovativnih rešenja, a u cilju unapređenja dijaloga i razmene mišljenja među mladima.

Timovi će uz podršku i pomoć mentora/ki raditi na rešenjima koja mogu biti iz oblasti digitalnih sadržaja (web ili mobilna aplikacija, pretraživač, dodaci za pretraživače, rešenja primenljiva na društvenim mrežama…) ilii deo aktivnosti ili kampanje koja uključuju korišćenje digitalne tehnologije.

Hakaton realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru regionalnog programa „Dijalog za budućnost: jačanje dijaloga i socijalne kohezije u/između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). 

Za više informacija o Zajedničkom regionalnom programu „Dijalog za budućnost” posetite stranicu http://bit.ly/JRP-DFF.

Close Menu