Skip to main content
search

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizuju lokalni forum o političkom dijalogu i uključivanju građana u procese donošenja odluka. Lokalni forum biće održan 16. juna 2022. godine u Somboru u Gradskoj kući.

Cilj ovog foruma jeste doprinos razvoju parlamentarizma u Srbiji koji će biti podstaknut kroz kvalitetnu debatu i konstruktivni dijalog između građana i građanki i predstavnika i predstavnica javne vlasti kako bi se oni aktivnije angažovali u lokalnim parlamentima.

Na sesiji će biti predstavljeni glavni problemi i izazovi na teritoriji grada Sombora, a zatim će uslediti debata koja treba da posluži da se utvrde ciljevi budućih kampanja javnog zagovaranja kako bi se navedeni problemi rešili na efikasan, efektivan i održiv način.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu