Skip to main content
search

Drugi sastanak Savetodavne grupe zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED 2 – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou će se održati 23. novembra 2023. godine u hotelu Radisson Old Mill.

Sastanak će omogućiti predstavljanje dostignuća relevantnim partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Planirano je razmatranje budućih aktivnosti i potencijalnih sinergija, stvaranje prostora za diskusiju o daljim koracima.

Poseban fokus sastanka će biti posvećen Analizi zastupljenosti tema iz istorije i kulture Roma u programima nastave i učenja u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Takođe će biti predstavljen nacrt Smernica za odgovorno budžetiranje prema Romima i Romkinjama na lokalnom nivou. Ovaj segment sastanka ima za cilj postizanje dubljeg razumevanja i promovisanje inkluzivnosti u javnim politikama.

Dodatno, sastanak će biti prilika za prezentaciju projekta Roma Integration faza III, koji se od ove godine implementira pod okriljem Saveta Evrope, uz podršku Evropske unije. Glavni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta vlada na Zapadnom Balkanu i Turskoj kako bi efikasno odgovorile na raznolike izazove s kojima se suočava romska zajednica. Fokus će biti na formulisanju i sprovođenju sveobuhvatnih javnih politika koje podržavaju integraciju Roma i Romkinja.

Close Menu