Skip to main content
pretraga

Zatvoreni okrugli sto

BFPE, uz podršku CIPE – Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (Centre for International Private Enterprise),

sprovodi projekat koji za cilj ima mapiranje relevantnih aktera iz Kine, sa fokusom na kineske kompanije i političke aktere koji su u Srbiji prisutni u strateški važnim sektorima poput infrastrukture, energetike, telekomunikacija.

Cilj projekta je da se kroz mapiranje aktera i sektora ispita i definiše uticaj koji kineski akteri imaju na privredu Srbije u širem smislu, ali i na specifične privredne subjekte u Srbiji, poput malih i srednjih preduzeća. 

Cilj okruglog stola je da se donosiocima odluka predstave zaključci i preporuke do kojih se došlo nakon održanih radionica sa predstavnicima civilnog sektora, aktivista, lokalnih zajednica, privrede, kao i nakon održanog panela u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma.

Okrugli sto će biti organizovan u skladu sa pravilima Chatham House-a i zaključci i poruke sa sastanka će biti komunicirani bez navođenja imena učesnika.

Nakon predstavljenih zaključaka i preporuka, učesnici će imati priliku da razgovaraju sa donosiocima odluka o tome koje korake treba preduzeti u budućnosti kako bi se osiguralo da prisustvo kineskih kompanija u Srbiji donese konkretne dobiti i srpskim kompanijama, malim i srednjim preduzećima i lokalnoj zajednici.

Zaključci i preporuke biće sumirani u posebnoj publikaciji.

Fotografija: kaband/shutterstock, preuzeto sa ekapija.com

Close Menu