Akademija ženskog liderstva se nastavlja u Nišu (7-10. oktobar)

Akademija ženskog liderstva se nastavlja u Nišu (7-10. oktobar)

October 7, 2015 18:00 pm | October 10, 2015 0:00 am

1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 Europe/Belgrade Akademija ženskog liderstva se nastavlja u Nišu (7-10. oktobar) Link: http://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/akademija-zenskog-liderstva-se-nastavlja-u-nisu-7-10-oktobar/ Hotel Tami Residence, Niš, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence office@bfpe.org akademija-zenskog-liderstva-se-nastavlja-u-nisu-7-10-oktobar

Akademija ženskog liderstva se nastavlja u Nišu (7-10. oktobar)

Od 7. do 10. oktobra održaće se druga od četiri naše Akademije ženskog liderstva (Akademija), ovoga puta u Nišu.

Trideset političarki iz sedamnaest različitih stranaka će učestvovati na seminaru o liderstvu i unaprediti svoje veštine i znanja o rodnoj ravnopravnosti, mestu žena u političkim strankama, te lokalnim politikama rodne ravnopravnosti.

Jedan deo Akademije će biti posvećen i praktičnim veštinama (argumentacija, javni nastup, debata).

Predavači/ice su istaknuti aktivisti/kinje za ženska prava, teoretičari/ke ali i liderke u svojim oblastima – najaktivnije narodne poslanice koje se zalažu za rodnu ravnopravnost kao i liderke u svojim profesijama –

  • Prof.  dr  Nevena  Petrušić,  profesorka,  Pravni  fakultet  Univerziteta  u  Nišu,
  • Aida  Ćorović,  aktivistkinja,  Urban  In,  Novi  Pazar,
  • Ana  Otašević,  aktivistkinja,  Udruženje  Romkinja  Osvit,  Niš,
  • Dr Gordana Stojaković, rukovoditkinja projekta Znamenite žene Novog Sada,
  • Suzana Trninić, novinarka.

Posebno, polaznice će diskutovati sa trima narodnim poslanicama, Gordanom Čomić, Velinkom Tošić i Stefanom Miladinović.

Akademija ženskog liderstva je dvogodišnji projekat, započet aprila 2015. godine, koji organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde i Centrom modernih veština iz Beograda. Cilj nam je da Akademija bude mesto koje će okupiti žene od akcije da se dodatno usavšravaju i umrežavaju sa koleginicama iz drugih stranaka i nevladinog sektora. Buduće odbornice i većnice će sutra biti glavne promoterke rodne ravnopravnosti na lokalu i uzori drugim ženama za obavljanje javnog posla.

Pogledajte program Akademije.