Skip to main content
search

Neformalna Zelena poslanička grupa obeležila je Međunarodni dan biodiverziteta organizacijom sastanka i razgovorom o njegovim različitim aspektima. Sastanak je održan u Zelenom salonu zgrade Narodne skupštine u ponedeljak, 22. maja.

Sekretarijat grupe je ukratko predstavio ideje i najavio početak projekta koji će biti realizovan uz podršku „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – biodiverzitet“ nemačkog GIZ-a.

Kako bi ovu temu približio poslanicima, ali i svima ostalima, Sekretarijat je pripremio kratku i efektnu infografiku koja pokazuje zašto je važan biodiverzitet, koje su koristi a koje bojazni u budućnosti, kao i šta sve mogu donosioci odluka da urade da unapredimo i očuvamo bogatstvo biljnog i životinjskog sveta. Infografika je dostupna na sajtu Zelene poslaničke grupe.

Pored razgovora o biodiverzitetu, na ovom sastanku poslanici i poslanice su izneli svoje predloge za unapređenje rada grupe: dogovoren je sastanak grupe van Beograda u cilju promocije teme i povezivanja poslanika sa akterima u oblasti životne sredine na lokalu i nastavak rada na uvođenju primarne separacije otpada u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Takođe, diskutovano je o mogućnostima i značaju posebnog ministarstva za oblast životne sredine, unapređenju komunikacije i razmeni informacija unutar grupe.

Prisutne poslanice i poslanici su se složili sa predlogom Sekretarijata da koordinacioni tim grupe u narednom periodu čine narodne poslanice Jasmina Karanac, Nada Lazić i narodni poslanik Žarko Mićin.

Close Menu