Skip to main content
search

U saradnji sa gradom Nišom, a uz domaćinstvo Centra za razvoj građanskog društva-PROTECTA 11. maja je u niškoj Gradskoj kući organizovan okrugli sto:„Uključivanje građana u budžetski proces Grada Niša – Kako do participativnog budžetiranja?“

Grad Niš i PROTECTA su lokalni partneri na ovom projektu koji za cilj ima da kroz saradnju lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u domenu upravljanja javnim finansijama doprinese uspostavljanju kontinuirane saradnje između ovih aktera u lokalnim zajednicama. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje interesa lokalnih vlasti za razvijanje i širenje odgovornih i transparentnih praksi u oblasti javnih finansija kroz saradnju sa civilnim sektorom.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović (l) pozdravlja učesnike. Copyright PROTECTA-BFPE 2017

Na okruglom stolu su se u uvodnim izlaganjima obratili: Darko Bulatović, Gradonačelnik Niša, Igor Vučić, pomoćnik gradonačelnika, Branko Stefanović, Grad Niš služba za finansije, Bogdan Urošević, Beogradski fond za političku izuzetnost, Sonja Mažibrada, UNDP, Duško Pejović, vrhovni državni revizor za lokalnu samoupravu, DRI, Miroslav Bunčić, Ministarstvo finansija Republike Srbije i Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA.

U okviru uvodnih izlaganja okupljeni su mogli da čuju primere dobre prakse – modele participativnog budžetiranja koje sprovode određeni gradovi i opštine u Srbiji, kakva je zakonska regulativa na ovu temu, izveštaj državne revizije budžeta Grada Niša, kakva su međunarodna iskustva i koje su to inicijative koje PROTECTA i Grad Niš žele da sprovedu u narednom periodu a u cilju transparentnijeg, svrsishodnijeg i participativnijeg gradskog budžeta.

Naš Bogdan Urošević daje izjavu za niške medije. Copyright PROTECTA-BFPE 2017

Okruglom stolu organizovanom u tri odvojena panela prisustvovao je veliki broj predstavnika institucija i organizacija: gradski većnici, predstavnici gradskih sekretarijata, predstavnici gradskih opština, predstavnici Javnih komunalnih preduzeća i gradskih institucija, predsednici saveta građana pri mesnim kancelarijama i predstavnici organizacija civilnog društva i medija. Svi oni su u kvalitetnoj diskusiji imali mogučnost da čuju i predlažu konkretne aktivnosti koje se mogu sprovesti u Nišu u narednom periodu, a koje bi mogle da se podvedu pod tri osnovna pravca:

  • sistemsko regulisanje participativnog budžetiranja donošenjem adekvatnih odluka na nivou grada,
  • organizovanje obuka na temu budžeta kako za predstavnike institucija tako i za građane, i
  • sprovođenje kampanje prikupljanja predloga građana o njihovim prioritetima za finansiranje iz gradskog budžeta raznim mehanizmima, (organizovanjem javnih sastanaka, upitnika, on line aktivnostima, izradom vodića kroz budžet i sl…)

Naredne aktivnosti u ovom pravcu se očekuju do septembra meseca kako bi gradski budžet koji se priprema za 2018-tu bio transparentniji i omogućio veče učešće građana u njegovoj izradi.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije“ koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), i uz finansijsku podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u R. Srbiji.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu