Skip to main content
search

U Novom Pazaru je 11. maja 2018. godine održana druga u seriji od pet debata o odnosima Srbije i NATO saveza pod nazivom Srbija i NATO – partneri za bezbednost. Skup je okupio dvadesetak predstavnika lokalnih samouprava, civilnog društva, medija i akademske zajednice. Uvodničari su bili Đorđe Popović, programski koordinator Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Sead Biberović, izvršni director organizacije Urban In i Branislav Pekić iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Ovaj skup je održan sa ciljem da se organizuju ozbiljne i sveobuhvatne debate o saradnji između Srbije i NATO saveza, kao i posledicama koje ova saradnja proizvodi po bezbednost, političku stabilnost, ekonomiju, investicije i razvoj, kao i javnu bezbednost građana na lokalnom nivou. Teme o kojima se diskutovalo su varirale od predstavljanja istorijata odnosa Srbije i NATO, preko predstavljanja stavova zvanične državne politike o saradnji sa ovom alijansom, do predstavljanja aktivnosti koje Srbija preduzima u okviru programa Partnerstvo za mir. Posebna tema je bila položaj bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i posledice ratnih sukoba u regionu koje se još uvek osećaju.

Ova debata je održana u okviru projekta Bezbedniji region kroz značajnije partnerstvo: saradnja između Srbije i NATO, ponovo komunicirana koji Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Projektom je predviđeno da pored Novog Pazara ovakve debate budu organizovane i u Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu i Kruševcu.

Close Menu