Skip to main content
search

Od 19-27. novembra obeležava se Evropska nedelja smanjenja otpada (European Week for Waste Reduction-EWWR) koja za cilj ima da u toku jedne nedelje aktivno promoviše akcije podizanja svesti o održivom korišćenju resursa i upravljanju otpadom. Ova akcija sprovodi se od 2009. godine.

Tokom proteklih godina ova jednonedeljna akcija fokusirala se na potrebu da između ostalog šira javnost, poslovni sektor i javna uprava razumeju potrebu smanjenja preko 2,5 milijardi tona komunlanog otpada koji se svake godine stvori u 27 zemalja članica EU.

Zašto je važno!

Tokom 2013, svaki stanovnik EU-28 iza sebe je ostavio 156,9 kg ambalažnog otpada. Količina je varirala od 46,7 kg po stanovniku u Hrvatskoj, do 210,4 kg po stanovniku u Nemačkoj.

Kako je jedan od osnovnih tematskih fokusa neformalne Zelene poslaničke grupe (ZPG) u prethodnom radu bilo i pitanje upravljanja otpadom u Srbiji, Sekretarijat ZPG podržava akciju i predstavlja nekoliko ključnih navika koje vode ka smanjenju nastanka otpada:

  • između plasnične kese i platnene torbe, birajte uvek torbu
  • izbegavajte bacanje hrane
  • kupujte rađe proizvode u velikim pakovanjima – ona sadrže manje ambalaže koja će kasnije završiti kao otpad
  • koristite baterije koje se mogu dopunjavati
  • ograničite upotrebu štampača
  • donirajte staru odeću
  • umesto kupovine, rađe pozajmite alat
  • umesto da bacite, rađe popravite uređaj

Korisne informacije na koji način možete da smanjite nastanak otpada kako kod kuće tako i na poslu ili pri kupovini, kao i zašto je važno priržavati se pravila 3R: Reduce-Reuse-Recycle možete naći na ovde.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu