Skip to main content
search

 60 političarki iz 20 političkih partija pridružile su se alumni mreži Akademije ženskog liderstva koja broji preko 200 liderki iz sfere politike. Dve Akademije ženskog liderstva (Akademija), programa namenjenog političarkama svih političkih partija, održane su u Kragujevcu od 15. do 18. Septembra, i u Zrenjaninu, od 29. septembra do 2. oktobra u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 zr

Akademija ženskog liderstva se trenutno organizuje u okviru dvogodišnjeg partnerskog projekta, koji je započet aprila 2015. godine, a koji organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Projekat pruža podršku političarkama u zalaganjima za povećanje učešća žena u izvršnoj vlasti i promociji tema vezanih za rodnu ravnorpavnost. On se realizuje u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde i Centrom modernih veština iz Beograda.

14362580_1173723109354146_3937137827767998374_o

Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, naglasila je suštinu i svrhu ovog programa: “Akademija ženskog liderstva predstavlja ohrabrivanje i osnaživanje političarki kroz razvoj znanja i veština, kako bi postale spremnije za bavljenje javnim poslovima, praktičnim politikama i donošenjem odluka, kao i da odlučnije promovišu vrednosti rodne ravnopravnosti i ženske solidarnosti. Sve veći broj žena koje se prijavljuju za učešće na Akademiji je najbolji dokaz da je sve više žena u Srbiji spremno da se suoči sa izazovnim zadatkom aktivnog učešća u politici.”

dscf2311

Akademija u Kragujevcu zvanično je otvorena od strane gospođe Sonje Liht, predsednice Beogradskog fonda za političku izuzetnost, dok je Akademija u Zrenjaninu otvorena od strane gospođe Aze El-Abd, direktorke Misije USAID-a u Srbiji, a u prisustvu gospođe Margo Eli, zamenice upravnika USAID biroa za Evropu i Evroaziju.

dscf2694

“Ovo je bila odlična prilika za liderke da osnaže svoje političke i veštine zagovaranja kako bi aktivnije učestvovale u političkom i javnom životu,“ rekla je Aza El-Abd, Direktorka Misije USAID-a u Srbiji.

Preko 200 političarki iz više od 20 političkih stranaka iz cele Srbije prijavilo se za učešće na dve ovogodišnje Akademije, u Kragujevcu i Zrenjaninu. Učesnice su učile o liderstvu, političkoj participaciji i zastupljenosti, i imale su priliku da unaprede svoje veštine javnog nastupa i političke argumentacije.

dscf2841

Šezdeset političarki iz 20 različitih nacionalnih, regionalnih i lokalnih političkih partija i pokreta učestvovale su u treninzima i diskusijama o postojećem nivou zastupljenosti i položaju žena u politici, kao i o načinima na koje bi se moglo zagovarati za unapređenje rodne ravnopravnosti u političkom i društvenom životu Srbije.

dscf2720

Polaznice su prošle edukaciju u oblastima liderstva, političkog učešća i rodne ravnopravnosti, a dobile su i priliku da unaprede svoje veštine u oblastima javnog nastupa i političke argumentacije. Program Akademije je bio intenzivan, a svaki dan je bio ispunjen predavanjima, interaktivnim radionicama i treninzima, dok je kraj svakog dana bio rezervisan za panel diskusije – sa narodnim poslanicama, sa liderkama iz drugih oblasti društvenog života, kao i sa ženama iz marginalizovanih grupa stanovništva.

dscf3045

dscf2277

„U okviru svog svakodnevnog političkog i društveno angažovanja zastupam jednakost u podeli moći, odlučivanju, zadacima i odgovornosti oba pola. Planiram da se i u budućnosti bavim ženskim pravima i pružanjem podrške ženama za agilniji pristup i veću uključenost u politički život i verujem da ću se kroz program Akademije ženskog liderstva dodatno edukovati o načinima i mehanizmima zastupanja kao i povezati sa koleginicama političarkama sa istim ciljem.“, izjavila je Neda Novaković iz Socijaldemokratske stranke.

dscf2763

„Svesna važnosti uloge žena u politici, veoma mlada sam se uključila u politiku sa željom da svojim radom podržim žene, kao i da zajednički promenimo položaj žena u društvu. Sigurna sam da ću nakon seminara Akademije ženskog liderstva steći bolje razumevanje položaja žena u politici, kao i da ću steći veštine koje će mi, kao potpredsednici Skupštine AP Vojvodine, pomoći da promovišem važnost učešca žena u donošenju odluka koje će naše društvo učiniti boljim“, izjavila je Aleksandra Đanković iz Socijalističke partije Srbije.

Tim Akademije ženskog liderstva iščekuje priliku da promoviše unapređenje rodne ravnopravnosti i većeg učešća žena u odlučivanju.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu